หมวดหมู่สินค้าย่อย : ท่อ PVC
 ชื่อสินค้า :
ท่อตรง
 รายละเอียดสินค้า : 

                                                                                                                                                                                    

ชื่อขนาด ราคาต่อท่อน (บาท) จำนวนท่อน / มัด ค่าแรงบานปลายท่อ
NOMINAL SIZE UNIT PRICE (BAHT) PIECES / BUNDLE (บาท / ท่อน)
mm.(in.) ชั้นคุณภาพ 1 ชั้นคุณภาพ 2 ชั้นคุณภาพ 3
BALL CHARGE
ยาว 4 เมตร CLASS 1 CLASS 2 CLASS 3
(BAHT / PC.)
15 (3/8”) 38.00 - - 50 -
18 (1/2”) 45.50 - - 25 1.00
20 (3/4”) 55.00 - - 25 1.00
25 (1”) 104.00 - - 25 2.00
35 (1 1/4”) 150.00 - - 10 2.00
40 (1 1/2”) 196.00 - - 10 2.50
55 (2”) 276.00 - - 10 3.00
65 (2 1/2”) 355.00 - - - 4.00
80 (3”) 564.00 420.00 260.00 - 5.00
100 (4”) 858.00 680.00 403.00 - 6.00

ชื่อขนาด ราคาต่อท่อน (บาท) จำนวนท่อน / มัด ค่าแรงบานปลายท่อ
NOMINAL SIZE UNIT PRICE (BAHT) PIECES / BUNDLE (บาท / ท่อน)
mm.(in.) ชั้นคุณภาพ 1 ชั้นคุณภาพ 2 ชั้นคุณภาพ 3
BALL CHARGE
ยาว 6 เมตร CLASS 1 CLASS 2 CLASS 3
(BAHT / PC.)
*80 (3”) 845.00 630.00 391.00 - 5.00
*100 (4”) 1287.00 1022.00 604.00 - 6.00

 หมายเหตุ 1. มอก.216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

                    (TIS 216-2524 is standart for uPVC conduit for alatrical wiring and telephone cable. In arctic yellow colour. Standart Length = 4 meter.)

 ชื่อสินค้า :
ข้อต่อตรงร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
ข้อต่อตรงร้อยสาย
SOCKET TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

15 (3/8”) 2.03 300
18 (1/2”) 2.90 100
20 (3/4”) 3.70 90
25 (1”) 6.10 90
35 (1 1/4”) 9.10 30
40 (1 1/2”) 11.70 40
55 (2”) 18.30 50
65 (2 1/2”) 30.10 10
80 (3”) 50.00 8
100 (4”) 90.00 8

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
สามทางร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

  
สามทางร้อยสาย
TEE TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

18 (1/2”) 4.80 120
20 (3/4”) 6.60 90
25 (1”) 12.50 40

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
กิ๊ปจับท่อร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
กิ๊บจับท่อร้อยสาย
SADDLE CLIP TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

18 (1/2”) 1.30 400
20 (3/4”) 1.40 300
25 (1”) 2.30 200

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
หวีรองท่อท่อนล่าง
 รายละเอียดสินค้า : 

 
หวีรองท่อท่อนล่าง
DUCT BASECLAMP
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

100 (4”) 20.00 20

 ชื่อสินค้า :
หวีรองท่อท่อนบน
 รายละเอียดสินค้า : 

 
หวีรองท่อท่อนบน
DUCT UPPERCLAMP
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

100 (4”) 20.00 20

 ชื่อสินค้า :
คลิปก้ามปูร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
คลิปก้ามปูร้อยสาย
PIPE CLIP TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

15 (3/8”) 2.00 600
18.20 (1/2, 3/4”) 2.14 350
25 (1”) 3.21 200

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
กล่องพักสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
กล่องพักสาย
JUNCTION BOX TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

15-18-20 (3/8”-1/2”-3/4”) 12.00 20

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
ข้อต่อเข้ากล่อง ร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
ข้อต่อเข้ากล่อง ร้อยสาย
CONNECTOR TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

15 (3/8”) 3.25 200
18 (1/2”) 3.60 150
20 (3/4”) 4.20 100

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)

 ชื่อสินค้า :
ข้องอ 90 องศา ฝาเปิดร้อยสาย
 รายละเอียดสินค้า : 

 
ข้องอ 90 ํ ฝาเปิดร้อยสาย
INSPECTION ELBOW 90 ํ TOT
ชื่อขนาด ราคา (บาท/ชิ้น) บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
NOMINAL SIZE PRICE (BAHT/PC.) PACKS (PCS./BOX)
mm. (in.)

15 (3/8”) 7.49 80
18 (1/2”) 8.56 60
20 (3/4”) 12.84 40
25 (1”) 19.26 20

หมายเหตุ 1. ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน

                    (Conforming to TIS 113-2535 is standart for uPVC fitting for use with pressure pipes.)